Col llombardaCol cabdellExposició solar: Bona exposició solar, però creix millor en époques humides i poc caloroses.
Terra: preferentment poc àcid, fresc, ric en humus
Abonat: Abonat de fons amb fems o compost madur. Són molt esquilmants de la terra
Reg: regular i freqüent
Biodinàmica: treball de la terra, i recolecció de les fulles Dia fulla
Sembra: tot l’any
Associacions: amb mongetes, enciams, pèsols, patates, cebes, tomàquets, i plantes aromàtiques. Malament amb faves i mauixeres.

Problemes: Els fems fescos causen la “Hèrnia de la col”. Les orugues verdes! possar malla anti papallones.
Rotacions: repetir parcela cada 3 o 4 anys

Inici

Anuncis